Стягнення з комунальної служби

Печать
Автор: Administrator,  10.03.2011   

Чи можливо стягнути гроші з комунальної служби, якщо з її вини сталася побутова травма?

У кожного з нас є скарги на бездіяльність комунальних служб та на неякісне надання комунальних послуг. Скарги на те, що двір нашого будинку та сходи під’їзду покриті льодом, відсутнє освітлення в під’їзді, відсутні перила на сходах і т. п.

Через вказані недоліки, що не усунені комунальними службами кожен з нас може отримати побутову травму. Багато з нас посковзалися на льоду у дворі чи на сходах власного будинку. Якщо вказана подія не закінчилась побутовою травмою, то тоді можна тільки зітхнути з полегшенням. А що робити, якщо ви через падіння отримали побутову травму (черепно-мозкову травму, перелом кісток і т. п.)? Нажаль наслідком побутової травми може бути навіть отримання постійної групи інвалідності. Чи можливо тоді отримати грошову компенсацію від комунальних служб, через шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я ?

У відповідності до ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні» послуги» виконавець житлово-комунальних-послуг зобов’язаний: забезпечувати вчасно та відповідної якості надання житлово-комунальних послуг згідно з законодавством та умовами договору; здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень; своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період; розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів; утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів, щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та/або законодавством; своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини. Тобто саме ЖЕК відповідає за стан території, що прилягає до будинку, та приміщень всередині будинку.

Відповідно до ч. 1 ст. 4, ч.2 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» під час придбання, замовлення або використання продукції (товару, роботи, послуг для задоволення особистих потреб) споживач має право на захист своїх прав, належну якість продукції, відшкодування шкоди, завданою продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної шкоди, заподіяною небезпечною для життя та здоров’я людей продукцією у випадках, передбаченим законодавством. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Тобто відшкодування шкоди, що була завдана з вини комунальних служб, можливо отримати тільки шляхом подання цивільного позову до місцевого суду. В той же час, перед тим, як подавати позов, необхідно зібрати докази, що будуть обґрунтовувати ваші позивні вимоги.

Перш за все після отримання побутової травми необхідно викликати швидку допомогу, та після отримання початкової медичної допомоги, треба наполягати, щоб вас доставили до лікарні. Потім копія картки виклику швидкої допомоги та витяг з медичної документації будуть являтися доказами, які необхідно приєднати до позовної заяви.

Також необхідно збирати чеки (накладні) на всі лікарські засоби, що були вами придбані, та чеки (накладні), якщо ви звертались за платною медичною допомогою, у зв’язку з отриманням побутової травми. Оригінали вказаних документи, також будуть доказами при поданні позову до суду.

Головним доказом, який необхідно приєднати до позову – акт за формою НТ (нетрудовий травматизм). Порядок складання вказаного акту регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року за №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру».

В Постанові зазначено, що розслідуванню згідно з цим Порядком підлягають нещасні випадки, що сталися під час перебування в громадських місцях, на об'єктах торгівлі та побутового обслуговування, у закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення, в інших організаціях, а також у рекреаційних зонах.

Відповідно до Порядку лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилають письмове повідомлення за встановленою формою про кожний нещасний випадок - до районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради).

Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі, ведуть реєстрацію нещасних випадків в окремому журналі за встановленою формою.

Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу, а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців, а у разі потреби - керівника органу (організації), на території чи об'єкті якого стався нещасний випадок.

Районна держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті ради) протягом доби з часу надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення про нещасний випадок (за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком) приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку у складі не менш як трьох осіб.

У разі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси (якщо не надходило повідомлення від лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок), районна держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті ради) приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначення організації, яка повинна проводити розслідування, та направляє її керівнику копію рішення.

Керівник організації протягом доби з часу надходження рішення про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію у складі не менше трьох осіб.

Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу (організації), який призначив розслідування.

За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується керівником органу.

Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку.

Акт за формою НТ надсилається: потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; районній держадміністрації (виконавчому органу міської, районної у місті ради, на території якої стався нещасний випадок), організації, де працює або навчається потерпілий; організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта, де стався нещасний випадок.

Тобто головний доказ, який необхідно приєднати до позову, а саме – акт за формою НТ, цілком реально отримати.

Також важливими доказами, на судовому засіданнями є показання свідків та фотозйомка місця отримання травми.

Крім того, комунальні служби повинні компенсувати ваші витрати на санаторно-курортне лікування, якщо путівка була виписана лікарем у зв’язку з лікуванням наслідків побутової травми. До позову необхідно приєднати документи, що підтверджують вказаний факт.

У відповідності до ч. 3 ст. 110 Цивільно-процесуального Кодексу України позов про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди.

Підсумовуючи викладене, отримати компенсацію шкоди, яка була завдана через вину комунальних служб цілком реально, треба тільки боротись за захист своїх прав та інтересів.

 

Обновлено ( 10.03.2011 13:32 )